יו יו 2018 גדול
Share on FacebookPin on PinterestEmail this to someone

פורסם בתאריך קטגוריות כללי
כללי

תקנון השתתפות בפעילות בעמוד הפייסבוק של MamaLeidig בשיתוף בלנאום בייבי

אתר mamaleidig מכריז על פעילות נושאת פרסים מטעם אתר mamaleidig בשיתוף חברות קבוצת ניאופארם. הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם.

ההשתתפות בפעילות תחל בתאריך 23.3.2017 בשעה 10:00 ותמשך עד ה-29.3.2017. נרשמות אשר יתקבלו לאחר מועד זה לא יוכלו להשתתף בפעילות.

1. בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון, וכן פוטר את אתר mamaleidig ואת קבוצת ניאופארם מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות והפרסים, בלא יוצא מהכלל.

הפעילות (להל"ן התחרות) פתוחה להשתתפות לחברים של mamaleidig בפייסבוק.
התנאים להשתתפות בפעילות מצוינים באופן מדויק בכפתור "על התחרות" בעמוד התחרות עצמו ובתקנון זה.
איך משתתפים?
1. הרשמה בקישור המצורף.
2. תיוג חברה בתגובה לפוסט וכתיבת סיפור מצחיק/מיוחד שקרה למשתתפת בזמן האמבטיה עם התינוק.
3. השתתפות בפעילות מותנית בקבלת דיוור אלקטרוני של אתר mamaleidig וקבוצת ניאופארם.

צוות mamaleidig בשיתוף קבוצת ניאופארם יבחרו את מספר הזוכה. אין החברה מתחייבת בהכרח לבחור את הסטטוסים עם מספר ההצבעות הגבוה ביותר.

הפרסים: ערכת מוצרי תינוקות.

ההשתתפות בפעילות הנה בכפוף להסכמה לתנאים שלה ולתקנון ובאחריותם הבלעדית של המשתתפים בה.
ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה ו- mamaleidig וקבוצת ניאופארם לא יישאו באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
תנאים:
-ההשתתפות ו/או ההצבעה בפעילות מותרת לגילאי 18 ומעלה בעלי פרופיל פייסבוק פעיל.
-ההשתתפות בפעילות/הצבעה מותרת לבעלי פרופיל חוקי ע"פ תקנות פייסבוק. למען הסר הספק, בעלי כינוי שאינו שמם לא יהיו זכאים לפרס/הצבעתם לא תיספר.
-בעלי פרופיל פייסבוק שאינו ניתן לזיהוי ע"י שם ו/או תמונה בהצגת תעודת זהות לא יהיו זכאים לפרס. על מנת לקבל את הפרס, מנהלי התחרות רשאים לדרוש הצגת תעודת זהות בכדי למנוע זיופים.
-מותר להשתתף פעם אחת בלבד.
הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון.
הנהלת העמוד רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.
הפרסים יועברו לזוכים תוך זמן סביר תוך הצגת תעודת זהות. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדוייקים. או אי דרישה של הפרס/מתנה. הפרס יסופק בתיאום מראש.
לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין לחברה או מי מטעמה כל מחוייבות או אחריות בגין הפעילות עצמה וכי אין למשתתף/זוכה כל אפשרות לבוא בתביעה או טענה כנגד החברה.
הפעילות הנה באחריות מפעילי הדף בלבד, ואין לפייסבוק או מי מטעמה כל נגיעה או קשר לדף, או לפעילות המדוברת.
השתתפות בפעילות הנה הסכמה מפורשת לתנאים שלה, וכי משלוח של חומר הנושא זכויות יוצרים הנו באחריות השולח/ת בלבד. ברור כי התכנים/התמונות הנן מקוריים של השולח והנו בעל זכויות היוצרים עליהם, ו/או נושא באחריות למקרה של הפרה של זכויות אלו.
אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי הפעילות. פעילות מעין זו תגרום לעצירת/הפסקת התחרות או השעייה של הגורם הפוגע ומניעת הפרס ממנו, ללא החובה למתן הסבר.
יש לשלוח/להעלות פריט בודד לפעילות. העלאה או משלוח של יותר מפריט אחד, עשויה ליצור מצב בו המערכת תמחק או תפסול ע"פ שיקול דעתה פריטים עודפים.
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
עם השתתפותי בפעילות אני מסכים לתקנון הפעילות ופוטר את הנהלת אתר mamaleidig ואת קבוצת ניאופארם מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בו, בלא יוצא מהכלל.
בהצלחה!

כללי   תגיות:
תגובות

NEWSLETTER

בואי גם, מה איכפת לך?


ameda 960/180